Technologia

Jak nowoczesne czujniki mogą pomóc rolnikom w ich pracy?

Jak uzyskać wysokie plony, a jednocześnie nie przesadzić z ilością stosowanych środków nawożących? Znalezienie równowagi pomiędzy wysokim dochodem ze swojej pracy, a ograniczeniem wpływu na żywność, która będzie w dalszym stopniu produkowana z darów rolnictwa to twardy orzech do zgryzienia. Okazuje się jednak, że być może w niedalekiej przyszłości rolnicy będą mogli korzystać z specjalistycznych czujników, które pomogą w ustaleniu optymalnej ilości nawozu.

Wyzwania, przed którymi stoi świat

 

Już niedługo, bo za kilkadziesiąt lat na Ziemie będzie żyło około dziewięciu miliardów ludzi. Oni wszyscy wymagają wyżywienia, a zadbanie o zaspokojenie tejże potrzeby jest nie lada wyzwaniem, przed którym stoją gospodarki państw całego świata. Wiele problemów musi jeszcze zostać rozwiązanych, wiele dylematów rozstrzygniętych, by zachować równowagę między światem rolnictwa, a wykorzystywanymi w pracy rolników środkami chemicznymi. Każde jednostkowe gospodarstwo rolne musi stać się znacznie bardziej efektywne, by sprostać oczekiwaniom narzucanym na nas przez przyszłość.

Rokowania względem czujników

 

Czujniki, o których już wyżej wspomniano, to projekt innowacyjny, którego celem jest zoptymalizowanie ilości zużywanego nawozu w taki sposób, by mógł on zwiększyć plony, ale jednocześnie nie wpłynąć na szkodliwe na żywność, którą później się uzyskuje z tychże produktów rolnictwa. Szczególnie mowa tutaj tyczy się azotu, który ma negatywny wpływ na glebę i wodę, jeżeli jego nadmiar z pól przedostanie się do natury. Jest on jedną z głównych przyczyn kwitnienia zbiorowisk wodnych pochłaniających tlen, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania ryb i innych organizmów zamieszkujących stawy, rzeki, jeziora. Dzięki czujnikom, które już przeszły pierwsze testy, będzie można precyzyjnie określić ilość stosowanego nawozu, a tym samym zapewnić roślinom optymalny wzrost, a środowisku naturalnemu bezpieczeństwo.

Jak mają działać czujniki?

 

Ich praca będzie polegała na zestawieniu ze sobą danych pobieranych drogą satelitarną z informacjami zgromadzonymi z wykorzystaniem czujników. Na tej podstawie powstanie konkretny komunikat odnośnie ilości wykorzystania nawozu i wody dla danej powierzchni upraw rolnych. Na tej technologii skorzystają wszyscy, ponieważ zgodnie z rokowaniami czujniki będą jeszcze tańsze, a co za tym idzie- dostępne dla większości rolników zajmujących się uprawą ziemi zawodowo. Precyzja pomiarów to efektywne rozwiązanie, które zwiększy plony i ułatwi pracę rolnikom na całym świecie.

Dodaj komentarz